Sunday, February 28, 2010

Insändare till FOKUS, hockeyklubbor och klimatnörderi


Det finns en XKCD-stripp att illustrera varje situation i mitt nördiga liv, och ovan passar bra till de senaste veckorna. Jag har nördat in lite på vetenskapen kring klimatförändringarna, trots att jag egentligen har betydligt viktigare saker att ägna min tid åt än den mänskliga civilisationens fortlevnad. Men jag har upptäckt att det finns en massa människor där ute på nätet som har fel i denna fråga. Till och med efter att man har berättat för dem att de har fel, så fortsätter de att ha fel. Jag vet inte vad man ska göra åt situationen! De kanske vill ha fel, kanske tycker att det är mysigt.

När jag så fick ett nytt nummer av tidningen FOKUS så upptäckte jag att en typisk sådan felaktighet - av närmast förtalsmässig karaktär - från förnekosfären reproducerats i denna, så vitt jag kan bedöma, eminenta tidning. "Felaktiga uppgifter", insåg jag plötsligt, "kan förekomma även i tryckt media" - varpå jag satte mig ned att författa ett mail till redaktionen, så att de kunde korrigera uppgifterna. Till viss förvåning och glädje publicerades mailet som en så kallad insändare; min första publicerade sedan Serie-Paraden c:a 1991. Kortfattat kan man beskriva "insändare" som kommentarer på en vanlig blogg, med skillnaden att modereringspolicyn vanligtvis är avsevärt hårdare och att sannolikheten att din kommentar blir redigerad är högre.

Här är mitt mail till FOKUS:

Hej Fokus!

Jag fick idag mitt första av fyra gratis nummer i lådan. Mycket trevligt! Er tidning håller en väldigt hög klass; om min något knappa privatekonomi tillåter kommer jag nog fortsätta prenumerationen.

Jag vill dock uppmärksamma er på vad jag uppfattar som ett ganska allvarligt faktafel i artikeln om FN:s klimatpanel, "Djupa sprickor i panelen".

Ni skriver: En huvudingrediens, förutom att själva mötet floppade, är de mejl som läckte ut och kommit att gå under namnet Climate Gate. Där avslöjades bland annat att data som ligger till grund för den så kallade »hockeyklubban« (grafen om framtida temperaturökning) presenterats av IPCC så att läget ser värre ut än det egentligen är.

Inget sådant avslöjande har kunnat konstateras. En väldig massa anklagelser om sådant forskningsfusk har dock cirkulerat. Den forskare som främst associeras med "hockeyklubban" [1] är Michael Mann på Penn State University. Till följd av massiva protester har en intern utredning tillsatts och avgivit en rapport som i allt väsentligt friar Mann [2] - dock ansågs att i en av frågorna behövdes ytterligare utredning från fler vetenskapliga discipliner; denna utredning är ännu ej klar.

Andra utredningar i kölvattnet av "climategate" är pågående, kanske framför allt en "independent review" av Climate Research Unit vid University of East Anglia, som var de som drabbades av attacken. [3]

Dessa personer är forskare som försöker bedriva vetenskap i ett starkt politiserat klimat där varje liten sak misstolkas som konspiration och fusk av de högljudda "klimatskeptikerna". Nyligen spreds också uppgifter i Sveriges Radio om att Phil Jones, chefen för CRU, nu skulle ha "backat" eller till och med "svängt" i klimatfrågan, vilket är total nonsens då han tvärtom uttalat sitt fortsatta stöd till konklusionerna i IPCC-rapporten.

Jag hoppas att ni kommer att ge dem den upprättelse de förtjänar!

Med vänlig hälsning,
Simon Kågedal, Uppsala


[1] "Hockeyklubban" refererar inte heller till en graf om framtida temperaturhöjning, som det står i er artikel, utan om historisk temperaturutveckling. Se Hockey stick controversy för kontroversen om denna graf, en konflikt som sträcker sig tillbaka till 2003.

[2] Rapporten finns här, en press release från Penn State här och ett uttalande från Mann själv här .

[3] Se här
Jag är ganska nöjd med insändaren. Börjar i en trevlig ton, lite smicker. Lägger sedan fram mitt case, väl underbyggt med enkla, journalistvänliga referenser. Känns som ett bra val att angripa frågan utifrån utredningarna, men man hade förstås också kunnat diskutera sakinnehållet i fuskanklagelserna, som Anders Emretsson gör. Avslutar catchphrasigt uppmanande med utropstecken och allt.

Om jag hade fått göra om den så hade jag dock påpekat deras missuppfattning om vad "hockeyklubban" är i själva texten, i stället för i en fotnot som givetvis inte togs med i den publicerade insändaren.

Sen hade jag kunnat ranta vidare om den där hockeyklubbsgrafen. Det är nämligen ett av "klimatskeptikernas" absoluta favoritämne. Ett typexempel är när piratpartisten Oscar Swartz gör inträde i klimatdebatten efter att ha läst lite i tidningen om klimatskandaler och imponerats av häftiga hackers.

Argumentet brukar gå ungefär såhär, och jag ber om ursäkt till Swartz om han tänker annorlunda i någon detalj:

  • Premiss 1: Beviset för antropogen global uppvärmning bygger till stor del på påståendet att vår temperatur nu är högre än på tusen år.
  • Premiss 2: Påståendet att vår temperatur nu är högre än på tusen år bygger på forskaren Michael Mann och hans kompisars proxyrekonstruktioner av temperaturen med hjälp av trädringar.
  • Premiss 3: Michael Manns studier är bara båg, vilket slutgiltigt bevisats ett flertal gånger; nu senast genom psykoanalytisk granskning av stulna e-mail.
  • Slutsats: Global Warming är vetenskapshistoriens största lögn, påtvingad mänskligheten av humanoida ödlevarelser från yttre rymden som vill införa världskommunism, styra våra tankar och beskatta vårat köttätande.
Som var och en kan se följer slutsatsen logiskt från premisserna! Problemet är bara att premisserna är skräp. Angående premiss 1, ta gärna en stund och studera följande nyutkomna film som kortfattat och pedagogiskt beskriver den empiriska evidensen för den globala uppvärmningen.

Notera den öronbedövande avsaknaden på hockeyklubbsresonemang. Att klimatet ändrats tidigare är heller inget argument emot de antropogena klimatförändringarna; snarare är det en del av argumentet för dem. Angående premiss 2 så är det långt ifrån bara Mann och medarbetare som har visat att den globala medeltemperaturen indeed är högre nu än på - ja, skaftet på hockeyklubban har blivit lite längre i senare studier - 1700 år. Premiss 3 diskuterade jag ovan i FOKUS-insändaren; det är dock inte första gången Mann anklagats för fusk i detta fall, National Academies of Science har bekräftat hans resultat i en granskning 2006. (Nu kanske någon kommer och säger "Wegman report". Då kan vi börja snacka politiserad vetenskap.)

Nu vill jag avsluta det här inlägget med ytterligare en bild från XKCD, främst för att bevisa att jag är nördigare än Oscar Swartz. Den illustrerar perfekt kanske inte just den här diskussionen, men ganska många andra klimatförnekartankevurpor.Nu ska jag sova.

Friday, February 12, 2010

Tro du dom ha IT i Haiti?

Om man bloggar om något, och så Twittrar man om att man har bloggat, och så har man sin blogg och sin Twitter kopplad till sin Buzz, och sin blogg, Twitter och Buzz kopplad till sin Facebook, då får de som följer ens blogg, ens Twitter, ens Buzz och ens Facebook läsa nyheten om precis samma blogginlägg sammanlagt över sjuhundra (700!) gånger. Om blogginlägget inte ens var intressant till att börja med, och man har väldigt många followers, så har man orsakat ett slöseri av tid i storleksordningen en miljard manstimmar, som kunde ha använts till koordination av hjälpinsatser i Haiti.

Thursday, February 11, 2010

Tack för visad hänsyn, för allas trevnad.

Det finns en skylt utanför bastun på det Friskis & Svettis jag frekventerar som lyder: "Självklart använder vi handduk i bastun". Jag hatar den användningen av "vi". Vilka vi? Kanske du! Men inte jag!

Självklart skriver vi: "Använd handduk" när det är det vi menar. Vi skriver inte heller: "Tack för att du använder handduk i bastun!" Nej! Det är jag som ska tacka! Jag använder nämligen inte handduk i bastun! Ditt påstående är därmed falskt! Och där står du och tackar, som en loser! Ha ha ha!

Tack för att vi inte heller skriver: "För allas trevnad, använd handduk i bastun"!

Ena killen: Du, vi kanske borde använda handduk i bastun.
Andra killen: Varför då?
Ena killen: Jo, du vet... för allas trevnad, och så.
Andra killen: Ja, ok, good point.

Tack för att vi uttrycker oss rakt och tydligt och inte på missriktade sätt försöker vara trevliga eller catchy, för allas trevnad.

Simons blogg där han skriver ibland.

Followers